Kriter > Siyaset |

Seçim İttifaklarında Hassas Denge


Cumhurbaşkanı Erdoğan “gönül ittifakı” olarak kavramsallaştırdığı durumla AK Parti ve MHP arasındaki devletin bekası ve sistemin geleceğini önceleyen bir anlayışla hareket edileceğinin altını çizmiş oluyor.

Seçim İttifaklarında Hassas Denge

2019 yerel seçimlerine yaklaşık altı aylık bir süre kalmış olması sebebiyle Türkiye yeniden seçim atmosferine girdi. Bundan dolayı siyasi partilerin yerel seçim stratejileri son günlerde Türkiye iç siyasetinin en önemli tartışma konularından birisi haline geldi. Süregelen tartışmalarda en çok merak edilen hususların başında ise partilerin yerel seçimlerde ittifak kurup kurmayacakları geliyor. Türkiye siyasetine Şubat 2018’de AK parti ve MHP uzlaşısı sonucu ortaya çıkan yasal düzenlemeler ile ittifakları 24 Haziran seçimleriyle beraber ilk kez uygulamaya konulmuştu. Fakat söz konusu yasal düzenlemenin yalnızca parlamento seçimlerindeki ittifakları kapsaması, yerel seçimlerdeki olası ittifakların çerçevesinin ne şekilde ortaya çıkacağı ve hangi ilkeler etrafında oluşacağı meselelerini gündeme getirdi.


Etiketler »