Kriter > Siyaset |

Siyasetin Kara Deliği: CHP


CHP’nin hayli uzun zamandır Türkiye’yi yoran, vakit kaybettiren, siyaseti tıkayan, toplum huzurunu bozan bir tutumu var.

Siyasetin Kara Deliği CHP
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kaset operasyonuyla Deniz Baykal’ın yerine genel başkan yapıldığı 2010’dan beri başkalaşan bir CHP ile karşı karşıyayız. Ancak bu değişimin CHP’nin gerçek anlamda yenilenmesinden, topluma açılması ve siyaseten ülkenin ihtiyaç duyduğu pozitif muhalefeti içermesinden söz edilemez.

Bilakis CHP bulunduğu yerde giderek daha çok içine dönüyor. İçe kapanıyor ve hatta kendi içine doğru çöküyor, muhalefet partilerinin bütün enerjisini emiyor.

Değişim Umudu Pörsüdü

Kılıçdaroğlu’nun “yeni CHP” iddiası aradan geçen sekiz yılda vadettikleri açısından yerle yeksan oldu. Ne oy oranını artırarak iktidara gelebildi ne de partiyi geniş toplum kesimlerine açabildi. Katı Kemalist, ulusalcı, laikçi CHP, değişim ve toplum kesimlerine açılım adına makulden uzaklaştı. Marjinal kesimleri temsil eden –kimi kriminal– isimlerle güya “çoğulculaştı.” Lakin bu isimlerin ne CHP’yi ulaşamadığı toplum kesimlerine ulaştırmak ve oylarını almak açısından ne de politik söylem geliştirmek ve CHP siyasetini güçlendirmek açısından katkısı oldu.


Etiketler »