Ugetam
Kriter > Siyaset |

Türkiye’nin Yeni Yönetim Modeli


Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yönetim modelinde ofislerin cumhurbaşkanına en yakın kadro olacağını belirtmiş, politika ve projelerin geliştirilmesi açısından bir “arka bahçe” nitelendirmesi yapmıştır.

Türkiye nin Yeni Yönetim Modeli

Türkiye 24 Haziran’da seçimini yaptı. Bu seçimlerin Türkiye siyasi hayatı açısından önemi, çok uzun süren bir siyasal mücadelenin sonunda 16 Nisan 2017’de halk oylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine tam anlamıyla geçilecek olmasıdır.

AK Parti kendisinden önce siyasal sistem dönüşümünü savunan siyasal partiler gibi, siyasal krizlerden kaynaklanan “yönetilebilirlik” sorununu aşmak ve “etkin yönetimi” gerçekleştirmek için siyasal sistem dönüşümünün mücadelesini verdi. 16 Nisan’da Anayasa’da yapılan 18 maddelik değişimin içinde özellikle “yürütmenin etkinliği”ni sağlayıcı önemli düzenlemelere de gidildi.

Bu düzenlemelerin başlıcaları: Merkezi yönetime bağlı kamu tüzel kişiliği Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yasama organının onayı olmadan doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanabilecek ve görevden alınabilecek. Üst kademe yöneticileri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen usullere göre yine cumhurbaşkanı tarafından atanıp görevden alınabilecek. Bakanlıklar ve bağlı teşkilatlar kararname ile kurulabilecek.


Etiketler »