Atilla Arkan

Atilla Arkan

MEB’in 2023 Vizyon Belgesi
 
Kasım 2018
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sunduğu niyet ve irade beyanı mahiyetinde olan 2023 Eğitim...
Milli Eğitimin Yapısal Sorunları
 
Ekim 2018
Toplum Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ekim’de açıklanacak üç yıllık planda ve bunu takip eden...
Geleceğe Hazırlık "Türk Eğitim Sistemi"
 
Eylül 2018
Türkiye, eğitimde “süreklilik içinde gelişim”le, aidiyet duygusundan kopmadan, milli değerlerini...
Yapraklarla Uğraşırken Ormanı Kaybetmeyelim
 
Nisan 2018
Tarihi bir tespit olarak Hristiyanlık ve Yahudilik ile mukayeseli düşünüldüğünde çıkışı...
Yeni Eğitim Dönemi: Geleceğe Umutla Bakabilmek
 
Eylül 2017
Ülkemiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçti ve yeni eğitim öğretim...
FETÖ İle Eğitimde Mücadele
 
Temmuz 2017
FETÖ 15 Temmuz ihanetine giden süreçte büyük ölçüde Türkiye’nin eğitim alanındaki boşluklardan ve...