Çağatay Özdemir

Çağatay Özdemir

İttifaklar ve Çelişkiler Yumağında ABD’nin Güç Kaybı
 
Mart 2018
Soğuk Savaş’ın ardından ABD hegemonyasının yegane olacağı ve hiçbir devletin Washington’ın...
Liberal Dünyanın Sonu
 
Ocak 2017
Liberal modernliğin uluslararası ilişkiler için öngördüğü düzen hukuki açıdan birbirini eşit...