İsmet Kesen

İsmet Kesen

Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi
 
Eylül 2018
Ülkemizin eğitimdeki öncelikli vizyonu öğretmenlerini “toplumsallık/ millilik”, “özgürlük” ve...