Kerem Alkin

Kerem Alkin

Ekonominin Güvenliği, Güvenliğin Ekonomisi
 
01 Mart 2018
20.yüzyılın bitimine yakın etkisini ve ağırlığını fazlasıyla hissettiren “Bilgi Çağı”na kadar...
OVP’de “Sürdürülebilir Büyüme” için Reformlara Devam
 
01 Kasım 2017
1994 ve 2001 krizleri Türkiye ekonomisi için kamu mali yapısı açısından yönetilemez ve...
2017’de “Yeni Büyüme Modeli”ne Odaklanacağız
 
01 Ocak 2017
2008 Küresel Finans Krizi patlak vermeden önce bilhassa Çin’in yüksek büyüme performansına bağlı...